av Juvente

Registrer deg som Edruss

Det er helt gratis å være Edruss. Når du registrerer deg vil vi sende en fresh velkomstpakke i posten, det skoleåret du er russ.

Kom som du er! <3

Slik melder du deg inn:

Medlemskontingent:
Vipps 50 kr til 115507 (Kontingent Juvente).
Merk med fullt navn i meldingsfeltet.

Slik melder du deg inn:

Medlemskontingent:

Vipps 50 kr til 115507 (Kontingent Juvente).
Merk med fullt navn og «Edruss» i meldingsfeltet.

Edruss er et initiativ i regi av ungdomsorganisasjonen Juvente. Ved å melde deg inn i Juvente kan du bli med på rusfrie arrangementer i hele landet, også etter at russetiden er ferdig.

Edruss er et initiativ i regi av ungdomsorganisasjonen Juvente. Ved å melde deg inn i Juvente kan du bli med på rusfrie arrangementer i hele landet, også etter at russetiden er ferdig.

Slik melder du deg inn:

Medlemskontingent:
Vipps 50 kr til 115507 (Kontingent Juvente).
Merk med fullt navn i meldingsfeltet.