av Juvente

Vi tilbyr spons!

Hvordan fungerer

sponsoravtalen?

Vi sponser engasjerte Edruss, både grupper og enkeltpersoner, som ønsker å være synlige forbilder og bidra til å redusere drikkepresset i russetiden.

Hva sponsoravtalen inneholder, vil variere fra gruppe til gruppe og fra russegruppe til individuell gruppe.

Avhengig av sponsoravtalen kan sponsen inkludere alt fra gratis merch og frie midler, til dekke av reiseutgifter og øremerkedet midler til aktivitet. 

Det forventes at sponsede Edruss bidrar litt ekstra til å spre ordet om en russetid på egne premisser <3

Hva er kravene

for å få spons?

Tørre å synliggjøre seg som Edruss blant andre russ.

Hjelpe oss med å promotere Edruss på sosiale medier.

Ha en positiv innstilling til Edruss og være åpen for å svare på spørsmål fra andre russ.

Være en engasjert Edruss gjennom å forsøke å verve flere Edruss og å arrangere rusfrie aktiviteter i forbindelse med russetiden.

Bidra til å vise at Edruss er en livssynsnøytral gjeng med plass til alle.

Søk om spons til her

Fyll ut skjemaet under. Dersom dere er en russegruppe: bruk informasjonen for kun én kontaktperson i de tre første feltene. Merk at dette er personen Edruss-teamet vil forholde seg til i eventuell kontakt med gruppa. 

For å kunne motta spons må alle søkere være registrerte Edruss. Dette gjelder også for alle medlemmer dersom dere søker som en gruppe.

Har du spørsmål til søknadsskjemaet? Ta kontakt med oss på mail eller Instagram <3

Frist for å søke
midler for 2024:
27. oktober 2023.

Sponssøknader for 2024 er dessverre stengt. Søknader for 2025 åpner en gang i 2024…