av Juvente

Vi tilbyr spons!

Hvordan fungerer

sponsoravtalen?

Vi sponser engasjerte Edruss, som ønsker å være synlige forbilder og bidra til å redusere drikkepresset i russetiden.

Sponsoravtalen tilpasses din russegjeng og vil variere basert på om dere har egen russebil eller ikke. Avhengig av avtalen kan sponsingen inkludere inngang til russetreff, merch, frie midler og penger øremerket russebil og drivstoff.

Hva er kravene

for å få spons?

Tørre å synliggjøre seg som Edruss blant andre russ.

Hjelpe oss med å promotere Edruss på sosiale medier.

Ha en positiv innstilling til Edruss og være åpen for å svare på spørsmål fra andre russ.

Være en engasjert Edruss gjennom å forsøke å verve flere Edruss og å arrangere rusfrie aktiviteter før russetiden.

Søk om spons til din russegruppe her

Fyll ut skjemaet under. Bruk informasjon for én kontaktperson i russegruppen i de tre første feltene. For å motta spons må alle søkere være registrerte Edruss.

Frist for å søke midler for 2023:
2. november 2022.